От 2006 г. Audio Arte е сертифициран партньор на най-големите производители на видео-конферентни компоненти.
Ние сме специализирани в проектиране, доставка и инсталация на пълноценни видео решения за подобряване на комуникацията във всеки един офис, като залагаме на качеството, сигурността и мащаба, необходими за успех.
Мисията на Audio Arte е да направи видео връзките общодостъпни.