Колаборативни медиа системи

Колаборативните медиа системи осигуряват взаимодействието в споделена дейност на двама или повече отдалечени потребители, едновременно двупосочно предаване, обработка, преобразуване и представяне на видео и аудио информация в реално време.
Media Collaboration Systems са високотехнологичен инструмент за сътрудничество, с който можете бързо да организирате онлайн срещи и съвещания, както и да провеждате уебинари и онлайн излъчвания за голям брой участници. Съвременните системи за видеоконференции имат високо ниво на качество на предаване на видео и звук, което в процеса на комуникация създава „ефект на присъствие“, а количеството информация, възприемано чрез видеоконферентната връзка, достига около 90%. Могат да се комбинират със съществуващо аудио-визуално оборудване, като източници за презентация, камери и дисплеи, включително проектори, интерактивни бели дъски или интерактивни монитори. Потребителите могат лесно да инсталират съвместни станции в клас, заседателна зала, работно пространство, медицинска среда или помещения, където хората обсъждат теми и създават идеи.
Времето показа, че качеството, надеждността и сигурността на професионалните системи за видеоконферентна връзка са търсени на пазара и се явяват неразделна част от бизнес процесите за много компании, въпреки наличието на безплатен софтуер.