AVer

Забележка:* Това видео НЕ МОЖЕ да бъде видяно в Explorer, моля, ползвайте всеки друг браузер!

AVer Information Inc. е сравнително млада компания, основана през януари 2008 г. в Тайван. Основен глобален разработчик на решения за презентации, които включват редица визуализатори (документни камери), видеонаблюдение и системи за видео конферентна връзка, AVer Information Inc. вече се намира на една от водещите световни позиции в областта на системите за презентация и сигурност и бързо увеличава своя пазарен дял в сферата на системите за видеоконференции, благодарение на инновативните решения. Цел на компанията е развиване на ефективни и лесни за използване решения, които съчетават най-новите технологии и креативен дизайн на достъпна цена, надхвърлящи очакванията на клиентите.