Малък и среден бизнес

Как Видеоконферентните системи могат да развият Вашия бизнес?

Видеокомуникацията от най-висок клас отдавна е намерила приложение в големите компании, докато сред малките и средни предприятия все още е прието общуването по телефона, чрез електронна поща и уеб базирани прости решения (като напр. Skype). Истината е, че малките и средни предприятия могат да извлекат огромни ползи от използването на видеоконферентни системи от по-висок клас. Финансовите ограничения принуждават разпръснатите служители на малките компании да пътуват непрекъснато, опитвайки се успоредно да запазят конкурентноспособността си на пазара. Именно там са възможностите, които видеоконферентните връзки предлагат.

Намаляват пътуванията- по-малко време, прекарано на път, повече - с клиентите или у дома

Видеокомуникацията има положително отражение не само върху финансите на фирмите, но и върху личния живот на служителите им. Ограниченият бюджет на компаниите от средния и малък бизнес им налага да търсят ефективно решение за справяне с излишните пътни разходи и излишното натоварване на персонала. Като част от екипа на малко предприятие, всеки служител е нагърбен с повече задължения и отговорности, налага се да се справя с голям обем от работа и да е на няколко места едновременно. Именно в тези ситуации се вписват идеално видеоконферентните решения.

Установявайки висококачествена видео и аудио връзка , всеки един от фирмата може да проведе среща с клиент, партньор, доставчик и т.н. намиращ се където и да е по света, при това без да стъпи на летището.

Осигуряват пряк достъп до експертите в областта, без напускане на офиса

Във всяка организация, независимо от нейния предмет на дейност, има хора от съществена значимост. Тяхното участие или липса на такова, може да определи дали даден проект ще бъде изпълнен в срок или не. Често тези хора се налага да са едновременно на много и различни места. Именно за тях са създадени видеоконферентните системи. Мобилните решения са лесно преносими, изключително удобни и подходящи за употреба както вкъщи, така и в офиса. Всяко едно бюро или маса може да стане временно работно място на експертите в компанията. Те могат да присъстват на всяка среща, да участват в разискването на проблеми, независимо от това къде се намират.

Предоставят възможност за ефективна комуникация, независимо от местоположението

За голяма част от предприятията от малкия и среден бизнес от съществена важност са служители, снабдители, търговци и партньори, които не се помещават на едно място. Голямото предизвикателство за тях е как всички те успешно и с минимални усилия да образуват единен и сплотен екип . Използването на видеокомуникационна система е тяхното решение.

Високото качество на връзката, възможността за едновременно свързване на много точки, обмен на документи и съвместимост с други устройства са само част от предимствата на видеоконференциите.

Създават удобство и гъвкавост

Видеоконферентните системи позволяват да се стартира гъвкава структура на предприятието, която постепенно да се развива. В основата на всеки продукт е залегнало удобството за потребителя. Това което Ви трябва е единствено и само Интернет връзка. Време е да се постави край на остарялото и неоправдано разбиране, че видеокомуникацията е скъп продукт, а поддръжката й са прекалено сложни. Инсталирането на поне 2 крайни точки в една фирма е напълно постижимо, като подобна инвестиция гарантирано ще се изплати за кратък срок от време. Оттам нататък, в съответствие с нуждите на предприятието, системата постепенно може да се доизгражда и разширява.