Cisco E20

Модел: CISCO Е20

CISCO преоткрива офис телефона, като свързва видеото към бизнес VoIP телефон. Комуникацията лице в лице вече не изисква да сте един до друг, имате възможност да провеждате видео комуникцация, по-задълбочени дискусии и съвместна работа бързо и лесно.

Част от серията продукти за лични видео комуникации, CISCO E20 е бизнес продукт, който позволява напълно интегрирани видео комуникации. CISCO E20 е подходящ за организации, които искат да разширят използването на персонални видео конферентни връзки на всички нива на организацията.

>> към сайта на производителя