Информация за видеоконферентни системи

Общи понятия и дефиниции за видеоконференция с висока резолюция

По-голямата част от нашата комуникация е визуална. При разговор човешкият слух възприема и запомня 15-20% от цялата информация, чрез зрението -40-50%, а при възможност за едновременно аудио и визуално проследяване на събеседника, коефициентът на възприемане достига до 80-90%. Такъв вид комуникация може се осъществи чрез системите за видеоконференция – пренасяне на образ и звук през интернет или чрез ISDN линии. Съвременните технологии ни дават системи с Висока резолюция HD и FullHD, чрез които имаме усещането за реално присъствие на събеседниците в стаята и не губим от невербалната комуникация. Те позволяват участници от различни географски райони да общуват пълноценно. Допринасят за развитието на комуникационните умения в различни области, като медицина, системи за безопасност, дистанционно обучение.

Ползи от HD Видеоконференция :

 • Спомагат за по-бърза и навременна комуникация:

- в екипа и между отделни екипи (споделяне на опит, своевременна компетентна консултация от колега);
- по-чести лични контакти, което води до по-добра производителност
- Възможност за комуникация “очи в очи” независимо от географското местоположение с партньори, свързана с по-малко разходи
- Възможност за конференция с групи участници

 • Намаляват разходите за командировки и неефективното време използвано за пътуване. Опазване на околната среда. GREENефект.
 • По-добро качество на възприятието което води до по-лесното приемане на новия начин на комуникация.

- Детайлност в невербалното комуникиране, усещане за присъствие
- Детайлен, ясен и чист звук

 • Използване на втори видео канал за презентации, допълнителна информация и др.


Видове видеоконференции според броя на участниците и начина на комуникация между тях:

В зависимост от броя на участниците в едновременна видеоконферентна връзка имаме различно изискване за оборудването, което се използва.Основно устройствата за осъществяване на видео конферентни връзки се разделят на “End Point” (крайни устройства) и “Infrastructure” (устройства изграждащи инфраструктура).

End Points – това са крайни устройства които реално потребителя ползва и вижда. Съставени са от високо-качествена камера; микрофон; кодек - устройството управляващо целия процес на връзка, аудио-видео предаване и възпроизвеждане и към него се включва eдин или два монитора или проекционен екран.

End Point системите биват:

 • Point-to-point- за връзка между две точки
 • Multipoint - за връзка между 3 и повече точки. Обикновено максимума е 4, 6 или 8 точки едновременно.

Тук се въвеждат и термините Telepresence mode и Voice Activated S2012-03-01witching – VAS mode. При режим “Telepresence” обикновено се разбира, че участниците са видими непрестанно на екрана и тяхното видео се обменя по канала за информация. При режим VAS не всички участници са видими на екрана и се пренасят по канала за връзка, а само тези които взимат активно участие. Например могат да се показват непрекъснато 4 участника, а в конференцията да участват 8 . Всички те приемат аудиото от всички участници и видеото от основните говорещи. В момента когато някой от участващите вземе думата, той става активен и неговия образ заема мястото на някой от предишно говорещите.

 • Infrastructure устройства се използват при необходимост от свързване на повече от 4/6 точки в една сесия(до 12, 16 или 24 точки в HD резолюция до 64 в стандартна и тн). При тях се включват, освен End Point системи и устройства тип Multipoint CentralUnit- MCU, който осъществяват комутирането и обединяването на отделните видео-потоци в една видеоконферентна сесия.
 • Софтуерни десктоп клиенти. MCU позволяват включването и на софтуерни десктоп клиенти, обикновено с по-ниска резолюция.
 • Streaming. MCU имат и възможност за online излъчване на аудио-видео потока към определена група потребители – които са така наречените „пасивни“ участници в видеоконферентната сесия.
 • Recording. Към MCU могат да се добавят хардуерни ли средства за запис на видеоконферентната сесия, за да може да бъде разглеждана по-късно от която и да е точка от системата, след оторизиране с парола.

Освен това в по-големите системи се налага и използването на Gatekeeper, Networker, Gateway, Transit устройства, които управляват протоколите за осъществяване на връзки и дават възможност за осъществяване на системата като едно цяло. Има и устройства за контрол на системата.

Начини за пренос на информацията

Връзката се осъществява обикновено през интернет, което спестява много ресурси и опазва природата. В редки случаи все още се използва ISDN.
Необходима е връзка от около 1Mb/s в посока upload и download, за да се осъществи видеоконференция с висока резолюция. Най-новите модели позволяват HD 720p30 при минимум 768 kbps или FULL HD 1080p30 при минимум 1.7 Mbps. Но при по-широка лента качеството на картината е по-добро.
За инфраструктурните решения се умножава по броя на точките с които ще има едновременна свързаност.
Освен пропускната способност на канала, важно е приоритизацията на трафика. Видео потока не търпи временни забавяния, прекъсвания Drop-out и тн. Доставчикът трябва да има възможност да осигуре QoS приоритизация.
За да може отделните устройства да се намират, свързват и обменят информация едно с друго, те трябва да използавт един от следните или комбинация от няколко метода:

 • да имат реални фиксирани външни IP адреси;
 • да се намират в една мрежа или VPN;
 • да има H323 или SIP инфраструктура.