Аудио Арте на международен медицински симпозиум

В Началото на м. Декември, Аудио Арте взе участие в VI-ти международен симпозиум „Ендоскопски техники в репродуктивната медицина“ в АГ Болница „д-р Щерев“. По време на двудневното събитие бяха демонстрирани в реална среда възможностите на съвременните видеоконферентни системи в медицината и телеобучението. С помощта на инсталирана в операционната зала система, участниците имаха възможност да  наблюдават едновременно действията на опериращите екипи и да следят на втори екран в реално време изображенията от лапароскопските камери. Присъстващите в залата специалисти имаха и обратна връзка с извършващите операциите лектори, с възможност да задават въпроси и да бъдат обсъждани конкретни действия и процедури.

Видеоконферентните системи намират все по-широко приложение в медицината и обучението. Студенти и специалисти могат от разстoяние да актуализират своите знания, да следят редки и уникални случаи или нови техники за лечение. Пациенти и лекари могат да разчитат на съдействие и консултации от водещи специалисти, независимо от разстоянията.

Освен инсталиране на специализирани системи, ние предлагаме и наем на видеоконферентна  техника за събития, семинари, обучения и други. За повече информация можете да се обръщате към нас на тел. 02/9641115. Очакваме Ви.