Аудио Арте осигури аудио и видео стрийминг за лекция по кардиология от болница „Токуда“

В края на май, с помощта на инсталирана от Аудио Арте видеконферентна система, бе проведена лекция по кардиология „Исхемична болест на сърцето. Стабилна стенокардия“.

Лектор по темата бе д-р Валери Гелев, началник „Кардиологична клиника“ в болница "Токуда", а организатор - фирма Servier. Лекари от 10 различни града в България, измежду които Пловдив, Варна, Добрич, Плевен, Бургас и т.н., имаха възможност да изслушат едновременно лекцията на д-р Гелев, без да се налага да пътуват до София. Аудио Арте осигури видео и аудио стрийминг за излъчването на лекцията на д-р Гелев чрез видеконферентната система Radvision Scopia XT5000 и мултипойнт конферентно устройство MCU Scopia.

Всички участници виждаха и чуваха д-р Гелев, виждаха слайдовете на лекцията му, след което му задаваха въпроси чрез чат система. Освен това наблюдаваха в реално време и хирургична интервенция, извършена в болница „Токуда“. Специалисти имаха безпроблемна връзка видеоконферентна връзка с болница „Токуда“, имайки възможност да почерпят от богатия опит на д-р Гелев и екипа му при лечението исхемичната болест на сърцето.

Приложението на видеоконферентните системи в медицината и обучението вече е все по-често срещано явление. Специалисти и студенти могат от разстояние да актуализират своите знания, да следят редки и уникални случаи или нови техники за лечение. Пациенти и лекари могат да разчитат на съдействие и консултации от водещи експерти, независимо от разстоянията.
Освен инсталиране на специализирани системи, ние предлагаме наем и продажба на видеоконферентна техника за събития, семинари, обучения и други. За повече информация можете да се обръщате към специалистите от Аудио Арте на тел. 02/964 11 15.

Меню

  • Начало
    • Новини
      • Аудио Арте осигури аудио и видео стрийминг за лекция по кардиология от болница „Токуда“