LifeSize Connections - новата облачна услуга от LifeSize

LifeSize Connections е с опростена автоматично-конфигурирана инсталация и администрация базирана на онлайн платформа. Чрез нея с която можете да контролирате акаунтите на участниците, да имате пълен достъп до настройките на мрежовия трафик и информацията за проведените разговори.Какво е LifeSize Connections?

Това е първото облачно базирано инфраструктурно решение на пазара, което успешно съчетава простота на използване със сила и гъвкавост. Само за няколко минути можете лесно и безпроблемно да установите видео общуване достъпно в цялата си организация и извън нея. Никой няма да пропуска важните срещи, дискусии и оперативки. На тях ще можете да поканите и външни хора, чието мнеLifeSize Connections Ви предоставя възможността с изпращането на линк от софтуерният ви клиент да поканите безплатно 1 или 2ма участници-гости, за да разговаряте с тях.ние би ви било полезно.

LifeSize Connections позволява комуникация между практически неограничен брой(в зависимост от закупения пакет) крайни точки. Те могат да бъдат както традиционни видеоконферентни хардуерни устройства, от обикновени компютри (PC/MAC), актуални модели видеоконферентни системи на LifeSize,а в най-скоро време и от тези на други производители ( iPhone и Android).

 LifeSize Connections Ви предоставя възможността с изпращането на линк от софтуерният ви клиент да поканите безплатно 1 или 2ма участници-гости, за да разговаряте с тях.

 LifeSize Connections предлага мултипойнт (MCU) възможности. До 9 крайни точки могат да осъществяват едновременен конферентен разговор като максимум двама от тях могат да бъдат Вашите поканени гости! Резултатът - естествена и реалистична комуникация.

 LifeSize Connections е с опростена автоматично-конфигурирана инсталация и администрация базирана на онлайн платформа. Чрез нея с която можете да контролирате акаунтите на участниците, да имате пълен достъп до настройките на мрежовия трафик и информацията за проведените разговори.

 Пренесена в „облаците“ видеоконферентна услуга (VaaS) не само спестява ресурси за поддръжка, но и гарантира защита на предаваната информация, както и безпроблемно преминаване през защитни стени.

За кого е подходяща?

За Всички фирми и организации, които:

  • За пръв път ще инсталират видеоконферентни системи за своите нужди с повече от 3 до 4 крайни точки;
  • Имат нужда от по-голям брой видео устройства както в заседателни зали така и на компютри;
  • Искат да включат своите партньори, клиенти, контрагенти, консултанти, външни сътрудници в обсъждания, включващи видео, обмен на съдържание и чат;
  • Нямат възможност за големи първоначални инвестиции ;
  • Искат да избегнат сложните процеси на внедряване, поддръжка и управление;

Колко струва и как се купува?

 В помощ на клиентите, компанията предлага безплатен 30 дневен тестови период, както и гъвкава система на заплащане. В зависимост от броя на хардуерните и софтуерни крайни точки, се избира план за плащане. Важно е да отбележим, че той е гъвкав и може да се променя от администраторския панел според Вашите нужди. Може да ползвате повече акаунти в по-кратък срок или обратното. Тази опция е в сила, многократно в рамките на периода.