LifeSize Connections пренася видеоконферентните системи на следващото ниво - в облак

Новото решение за видеосътрудничество съчетава успешно простота на изпълнение с изключително качество на представяне. Облачно базираната услуга LifeSize Connectionsдава възможност на всяко едно предприятие да осъществява непрекъсната, висококачествена връзка с офиси, конферентни зали и персонални компютри. Вече свързването на 25 крайни точки през отделни акаунти е напълно реалистично като 9 от тях могат да са в едновременен разговор. Така никой няма да пропуска важните срещи, дискусии и оперативки.

        Освен общуване на бизнес ниво в организацията, с вградената си защитна стена LifeSize Connectionsосигурява сигурна връзка и извън организацията- с ваши клиенти, доставчици, партньори.

LifeSize Connections, предоставя и различни възможности за оптимизиране и улесняване на работния процес- изпращане на покани до външни участници, обмен на данни и мултипойнт HD видео. Вече ще можете да отметнете повече работа в по-кратък срок.

        Облачното видеоконферентно решение LifeSize Connectionsима уеб-базиран и лесен за употреба интерфейс, с който можете да контролирате акаунтите на участниците, да имате пълен достъп до информация за проведените разговори, както и до настройките по мрежата.

        Ако искате да научите повече за възможностите на платформатаLifeSize Connections, моля свържете се с нас на тел 02/9641115.

Меню

  • Начало
    • Новини
      • LifeSize Connections пренася видеоконферентните системи на следващото ниво - в облак