Образование

Пуснете света в своите аудитории и класни стаи!

Видеоконферентните системи дават възможност за комуникация в реално време, както и запис на обучителни програми, които са предназначени за студенти, практикуващи изследователи и администратори.Чрез осигуряването на висококачествена връзка „на живо”, тези системи помагат на преподавателите да разширят достъпа до обучението, до експерти в различни области, както и да подобрят сътрудничеството при разработката на проекти.

Представете си възможностите за преподаване и изследователска      работа , докато преподаватели и студенти са на различни и отдалечени един от друг места, както и кантакти с различни експерти, без да е необходимо никой от тях да напуска университета си. Видеоконферентните системи правят възможно това. Високото качество на връзката прави обучението достъпно и осигурява „присъствие” в класната стая дори, когато си извън университета.

Поканете гостуващи лектори в класната си стая! Провеждайте дискусии с научни авторитети от цял свят! Когато ограниченията за пътни и време затрудняват достъпа до експертите, тогава видеоконферентните системи го правят възможен. Те са лесно приспособими към всички размери класни стаи и зали за лекции. Правят възможно преподаването и следването до най-отдалечените места -там, където висшето образование по традиция е било проблем.

С изграден център за видеоконференции става възможно преподавателите да записват и излъчват своите лекции „на живо”,а студентите могат да ги гледат толкова често, колкото имат нужда. Видеоконферентните решения са съвместими с повечето от стандартните системи за видео комуникации, като се осигурява достъп довидео участниците по целия свят.

Осигуряват достъп до недостъпното

Дистанционното обучение увеличава достъпа до експерти от цял свят. Може да разгледате далечен музей, да бъдете куратор на редки артефакти, да видите в близък план безценни предмети, да посетите места, за които иначе сте били затруднени откъм време и разстояние.

Създавайте музика от всички краища на света

 Благодарение на видеоконферентната връзка с високо качество на звука стават възможни съвместните изяви на артисти по целия свят- провеждане на майсторски клас от разстояние, репетиция на изпълнението на ансамбъл.

Съвместната работа с експерти по дистанционно обучение и партньори помага при разработките на видеоконферентните системи, така че те да осигуряват максимална съвместимост с условията, за които са предназначени – класни стаи, аудитории, музеи и галерии, така че да не съществуват бариери пред възможноститет за обучение и получаване на образование.