Ползи за...

Медицина

Използване на видеоконферентни системи и видео и аудио технологии в медицината

Съвременните технологии в медицината предполагат много широко използване на специализирани видео и аудио технологии и видеоконферентни системи. Вече масово се използва приемане и пренос на видео изображение от различни източници: ендоскопски обекти през съответните ендоскопски (лапароскопски, артроскопски, хистероскопски, синускопски и др) камери; дентални камери; камери от оперативното поле; изображения от специализирани апарати - ехографи, скенери, рентгени, ЯМР и др.; изображения на оперативния екип, лектор, консултант и т.н.

Съвременните видеоконферентни системи широко се използват за провеждане на двустранни или многостранни разговори, обсъждания и дискусии с отлично качество на звука. Видео сигнала може да се пренася в аналогов или цифров вид на дълги разстояния и да се групира по подходящ начин на различните дисплеи, например “life-видео” лапароскопско изображение + оперативно поле + рентгенография + лице на водещ лекар. За показване на изображенията могат да се използват различни дисплеи от 15 до 100 инча – плазми или LCD, а от 100 до 300 инча - проекционни екрани.

Видеото и аудиото могат да бъдат записани и впоследствие да се възпроизвеждат по желание – за справки, доказателствен материал, проверка, обучение, самоподготовка и др. С отдалечени локации могат да се провеждат видеоконференции. Освен за видео разговори, те могат да се използват и за изпращане на данните и изследванията на пациента. Много важен параметър на видеоконферентните системи е резолюцията, която поддържат и ефективността на кодека за компресия на изображението. Напоследък се развиват и 3D технологии за приемане, пренасяне и показване на стерео 3D видео изображение към един или няколко малки или големи екрани с очила и без очила.

Къде имат приложение видеоконферентните системи и видео и аудио технологиите?

Тези технологии все по-често присъстват в операционната. Те могат да бъдат ползвани с всички видове диагностични уреди генериращи изображение. Например за показване на инструментални микроскопски, ендоскопски и др. изображения на повече хора - практиканти, колеги и др. Благодарение навидеоконферентните системи са възможни консултациите с експерт в определена област или консилиум. Пациенти и лекари могат да разчитат на съдействие от водещи специалисти, дори ако те се намират на голяма дистанция. Телеобучението в областта на медицината също е ценно приложение. Само по този начин студенти и професионалисти, актуализиращи своите знания навреме могат да се запознаят с редки и уникални случаи, с нови техники за лечение, с опита на най-изявените експерти. Разбира се, видеоконферентните системи се използват активно и от общи клиники, бърза помощ, медицински пунктове в отдалечени места, центрове за управление на бедствени и аварийни ситуации, фармацевтични изследователски центрове и др.

Какво осигуряват видеоконферентните и общо аудио и видео технологиите в медицината:

  • от тях да се възползват много хора на близки и отдалечени места;
  • бързо да бъдат взети важни решения;
  • да бъдат спестени средства за път и неудобството от местене на лекари и пациенти;
  • да се постигне ускорен и по-ефективен процес на обучение, чрез бърз пренос на знания и нови практики;
  • да бъде спасен човешки живот;

Аудио Арте е представител на редица водещи фирми за видео и аудио инсталации като Extron и GEFEN, видеоконференции от Lifesize и Tandberg (която вече е част от Cisco), екрани Stewart Filmscreen, стойки B-tech, усилватели NAD, озвучителни тела Klipsch, и много други. Фирмата работи и с всички компании за професионално видео представени на българския пазар на оборудване като Epson, JVC, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony и др.

Аудио Арте вече има дългогодишен опит в изграждането на аудио и видео системи в медицината. Компанията е реализирала проекти за Телемедицински център към университета в Плевен, Университетска болница Иван Рилски София, Национален Медицински Координационен Център и др.

Финанси

10 приложения на видеоконферентните системи във финансовия сектор

Свидетели сме на много бързото навлизане на видеоконферентни решения във финансовата сфера през последните години. Един внимателен анализ от страна на IT специалистите и мениджмънта на банки и финансови институции показва, че интегрирането на видеоконферентни системи решава редица управленските и образователни проблеми. След продължителни интервюта с ИТ мениджъри от финансовия сектор от различни националности, изследователи в тази област достигат до заключението, че използването видеоконферентни връзки допринaсят за редица подобрения в различни сфери от дейността организациите във финансовия сектор.

1. Оптимизира извършваните финансови услуги.

Един от мениджърите споделя: „Клиентите искат да изтеглят кредит, да ипотекират имуществото си и да свършат куп други неща наведнъж. За съжаление, ние не можем да си позволим във всеки един офис да има специалисти във всяка една сфера, които да ги обслужат .“

Видеоконференциите решават този проблем като позволяват на компаниите, съобразно техните наличните средствата, да задоволят това желание на клиентите. Сега всеки клиент може да се свърже и консултира със съответния експерт дистанционно.

2. Улеснява придобиване на професионална квалификация.

Чрез видеоконферентните системи персоналът може да се обучава дистанционно и да повиши квалификацията си. Този тип „посещения“ на курсове пести време, прекарано в пътуване и учене извън офиса. Като резултат, всеки служител е на разположение, независимо от протичащото му обучение.

3. Повишава доверието на служителите в мениджмънта.

Много от управляващите днес имат тежката задача да спечелят доверието на персонала, особено когато той е пръснат из страната и чужбина.“Изпълнителният директор на компанията ни иска да се сближи със служителите, те да го познават и да се обръщат директно към него по различни въпроси“ споделя друг мениджър на ИТ отдел. В Пенсилвания, управителят на компания с 21 офиса с различно местоположение, решава този проблем чрез интегриране на видеоконферентна система. На всеки 4 месеца той провежда конферентна среща с всички служители, на която се представят и обсъждат финансовитерeзултати от работата на всички. Комуникацията „очи в очи“ вдъхва увереност на персонала в ръководството, допринася за приятна работна среда и предотвратява нежелано текучество на работна ръка.

4. Осигурява навременна информация за начина на управление във всички звена .

Актуалните сведения за начина на ръководене на компания във всичките й клонове предполага едновременното им разпространение към всички точки. Видеоконферентните системи правят обмена на такава информация изключително лесен и бърз .

5. Подобрява рентабилността на кол-центровете.

Ръководството на пенсионен фонд в Ню Джърси е наясно, че доходността на отдалечените телефонни центрове няма да се подобри особено, докато парите, спестени от заплатите на служителите, се превръщат в транспортни разходи за пътувания между офисите. Въвеждайки видеоконферентна система, която е винаги на разположение на персонала, компанията си осигурява спад в разходите и съответно лесен начин за комуникация и растеж на печалбата.

6. Ограничава неефективното време, прекарано на път.

Пътните разходи в големите фирми с множество офиси растат неимоверно. „Отскачането“ до колегите, изяждащо времето и продуктивността на служителите, бива напълно изместено от дистанционната видеоконферентна връзка. С това нововъведение се постига стопроцентово присъствие на екипа и не се налага търсене на заместници.

7. Намалява правните разходи.

Правните отдели на компаниите, извършващи финансови услуги ползват видеоконферентните системи за преглед и оформяне на документи, получаване на писмени клетвени декларации, даване и приемане на показания под клетва. Този начин на комуникация прави юристите по-ефективни и те имат възможност да изпълняват задълженията си без да напускат офиса. Също така видеоконференциите позволяват запис и съхранение на проведените виртуални срещи и използването на информацията в бъдеще.

8. Подобрява ефективността на обучението.

Във фирмите от финансовия сектор, виртуалното обучение на многото географски разпръснати служители намалява значително броя на необходимите обучаващи.Сега всеки инструктор, посредством видеоконферентна система, може по-ефективно и едновременно да обучава повече служители и да постигне по-добри резултати за значително по-кратко време.

9. Подобрява комуникацията и оказване на съдействие в екипа

Изграждането на видеоконферентна система помага за подобряване на екипната работа. Дори на големи разстояния, служителите могат съвместно да работят по проекти и да постигат успехи с помощта на виртуалните срещи. Те създават усещане за присъствие на всички в една зала и не нарушават динамиката на работния процес.

10. Създава нови възможности.

По наблюдения на ИТ директора на една американска компания, успешната употреба на видеоконферентна система вдъхновява служителите . Впечатлени от постигнатите резултати, те започват да обмислят други потенциални технологични въведения, които биха подобрили качеството на работата им.

Производители

10 приложения на видеоконферентните системи, с които производителите увеличават обема на работа и ограничават разход

В съвременната    икономическа обстановка, производителите трябва да се справят с редица предизвикателства - от управление на цялата верига по снабдяване, през намиране на качествена работна ръка, до образователни и ръководни проблеми. Проведено проучване в САЩ показва, че видеоконферентните системи са ключът към решаването на голяма част от съществуващите проблеми в сектора на производството. Видеоконферентните системи се използват все по-активно за да подпомагат ефективността на производствения сектор. Ето някои примери:

1. Изпълнение на по-сериозни задания.

Видеоконферентните системи позволяват няколко различни отдела на едно предприятие да работят успоредно и ефективно по отделните части на дадено задание. Поддържането на непрекъсната видео връзка помежду им, води до пълно синхронизиране на работния процес. Като краен резултат, производителят работи по по-големи проекти, които не само генерират повече доходи, но и чрез които лесно се печели доверието на потенциалните клиенти .

2. Налагане на политики и процедури за запазване на качеството на продукцията.

Един от големите производители в щата Мисури споделя, че интегрирането на видеоконферентна система осигурява качествена връзка с чуждестранните партньори. Чрез видеокомуникацията, той може да гарантира ,че произведената стока, дори произведена в Китай, отговаря на всички местни стандарти.

3. Търсене и проучване на нови партньори.

Също както служителите в отдел 'Човешки ресурси' издирват подходящи кандидати за работа в компанията, така и тези в отдел 'Бизнес развитие' търсят потенциални партньори или клиенти в чужбина, дори и такива от други континенти. Чрез IP базирана видеоконферентна система, служителите могат да се запознаят предварително с екипа на контрагентите си и да придобият по-добра и реална представа за работната среда и бизнес атмосфера. Пестят се пари и време, a работата свързана с пътувания се върши с лекота от офиса. Подбора на партньори се улеснява значително, а до момента за личните срещи, кръгът от ценни контакти е значително стеснен.

4. Упражняване на контрол в международен мащаб

Интегрирането на видеоконферентна система позволява на всеки производител да е в течение на работния процес, навсякъде по света и то ежедневно. В миналото, проследяването на производствения процес в отдалечените региони се е свеждало до 2 - 3 посещения годишно. За съжаление, чрез пътувания ръководството може само да се увери, че проекта се предвижва по график. Днес, благодарение на видеоконферентната връзка всеки производител може да е в течение на работния процес, независимо от местонахождението му.

5. Значително подобрение на връзката с клиента.

Всеки нов клиент изисква осъществяване и поддържане на тясна връзка с него. В начална фаза на производството, ежедневните „видео“ срещи с клиента подпомагат навременното и успешно завършване на проектите. Потребителите са доволни, доволни са и производителите.

6. Намаляване на разходите по наемане на служители.

Провеждането на предварителни интервюта чрез видеоконферентна система понижава значително разноските по откриване на подходящ кандидат. Преди да го поканят на лична среща в офиса, производителите могат да придобият представа за него и лесно да преценят дали е подходящ. Съответно и работодателите, използващи подобни иновативни технологии правят добро впечатление и съответно броят на кандидатите за работа при тях расте .

7. Запазване на квалифицираните работници.

Работодателите в производствения сектор вече могат да предложат на ценните кадри по-гъвкав метод на работа и по този начин да ги задържат в компанията. Видеоконферентните системи предоставят възможност на служителите дистанционно и ефективно да си вършат работата като същевременно са близко до семействата си.

8. Засилва ефикасността на проведените срещи.

Използването на видеоконферентна система за провеждане на вътре фирмени срещи, поражда засилено присъствие и участие на служителите. Свободното им времето и производителността им не се променят, за разлика от необходимостта от пътуване и пътни разходи, които се намаляват значително.

9. Синхронизиране на екипите.

Мениджърите на проекти, съвместно с тези на другите отдели, имат възможност ежедневно да обсъждат задачите пред колегите си и да ги разпределят помежду им. Координирането на работата посредством видеоконферентни срещи „очи в очи“ допринася за изглаждане на работния процес и сплотяване на екипа , както и до постигане на по-добри резултати.

10. Провеждане на обучения.

Чрез видеоконферентните системи, всички служители могат едновременно и в реално време да получават инструкции и да бъдат обучавани. Обучителните сесии могат бъдат достъпни за широк кръг от потребители , което води до пряко намаляване на пътните разходи и до тези за обучение.

Златни правила

Златните правила за успешното провеждане на видеоконферентни разговори

Общуването чрез видеоконферентни системи е процес , тясно свързан с много технически термини- кабели, кодеци, компютърни мощности и сървъри. Но има и друга по-артистична, често игнорирана страна, на която си заслужава да се обърне внимание. Съществува видео етикет, без който всеки HD видеоконферентен разговор, независимо от отличното качество на звук и картина, по подобие на повечето аудио конференции, може да се превърне в тотален кошмар. Има няколко основни и прости стъпки, които биха направили процеса на видеосътрудничеството по-лесен, по- продуктивен и по-приятен.

Златно правило #1: Бъдете кратки.

За илюстрация на това правило ще си позволя да цитирам Occam’s Razor, според който „Най- простото обяснение обикновено е правилното“. Следователно видео разговорите, които провеждате трябва да са кратки и ясни. В днешното забързано ежедневие, всеки има препълнен график и повърхностните разговори не само, че са непродуктивни и времеемки, но могат и да са ужасно изнервящи. За да задържите вниманието на участниците във видео разговора е препоръчително вместо час, два уводни думи , от самото начало да говорите по същество . По този начин ще грабнете вниманието на събеседниците си и те няма да ровят отегчено в телефоните и електронната си пощата , в очакване на същественото.

Златно правило #2 : Говорете по същество.

Видеоконферентни срещи са сходни с истинските среща , лице в лице. Затова и нуждата да наваксате изпуснатото със стар приятел, колега или партньор често се отразява негативно на продуктивността на самият видео разговор. Съветвам Ви да оставите бъбренето за после, да започнете срещата на време и да се придържате към съдържанието и поставените цели.

Златно правило #3: Използвайте нагледни материали.

Нагледните материали са страхотен начин да направите видеоконферерентна среща интересна и запомняща се. С тяхна помощ поддържате жив интереса на участниците. Използвайте възможността на Вашата система за споделяне на Power Point презентации, видео, графики, таблици или друг тип документи за пълноценно сътрудничество в реално време .

Златно правило #4: Записвайте проведените „срещи“ .

За съжаление, спешните проекти и спазването на крайни срокове неочаквано застигат всеки от нас по време на работния ден. За това е важно да записвате , проведените видео разговори за удобството на закъснелите и отсъстващи събеседници. По този начин те лесно да могат да се включат и наваксат пропуснатата информация.

Златно правило #5: Подгответе залата.

Въпреки че видеоконферентен разговор може да се проведе почти навсякъде, едно обособено пространство с хубав интериор би направило всяка една видео среща още по ползотворна и приятна за участниците. Например, доказано е, че ярките цветове повишават ангажираността на човек. Добра идея е да боядисате стените на конферентната зала съответно в син, зелен или жълт цвят.

Светлината в помещението също е много важен фактор за провеждане на видеоконферентен разговор. Убедете се, че стаята е добре осветена и няма отблясъци, които да заслепяват участниците в срещата. Проверете дали всички прозорци, които биха отразявали външна светлина са затворени. Не забравяйте и да се позабавлявате като украсите офиса с картини, снимки и други артикули по ваш вкус.

Златно правило #6: Ограничете разсейващите фактори.

Важно е присъстващите във видеоконферентната зала да са концентрирани и да не се разсейват от предмети и звуци в стаята. Уверете се, че участниците са изключили мобилните си телефони, че лаптопите им са заглушени и в стаята цари пълна тишина. В случай, че споделяте Вашият монитор с другите събеседници, опитайте се предварително да блокирате всички изкачащи съобщения и да затворите всички останали програми.

Златно правило #7 : Подбирайте внимателно облеклото си.

Не е необходимо дрехите Ви да са по последен писък на модата, но те определено оказват влияние върху участниците във видео разговора. Например , в една сериозна бизнес видео среща малките и засукани шарки и окраски могат да бъдат изключително разсейващи. За подобни събития изберете неутрални едноцветни дрехи. Те са по-подходящи и помагат на участниците да се концентрират върху съдържанието на срещата, а не върху облеклото Ви.

Златно правило #8: Провеждайте срещи в малък кръг.

Колкото повече участници има в един разговор, толкова по-лесно се разсейват един друг. По-малкото хора постигат по- висока продуктивност и вземат по-активно участие. Ако работите в организация с много локации напълно естествено е да искате всички служители да присъстват на видео срещите. В тези случаи не е лошо да помислите за решение, което стриймва вашите заседания, оперативки, дискусии.

Златно правило #9: Изисквайте обратна връзка.

За да подобрите ефективността на видео разговорите във Вашата компания, след провеждането им , помолете участниците да попълнят кратък въпросник. Това е особено полезно за онези от вас, които тепърва се запознават и въвеждат използването на видеоконферентни системи . С помощта на попълнените въпросници може да откриете други важни неща за успешната видеокомуникация, които до този момент са Ви убягвали , например неподходящо осветление или лоша връзка.

Златно правило #10 Дръжте се възпитано.

Подобно на общуването на 4 очи, видеокомуникацията изисква да сте учтиви и любезни със събеседниците си, точно както бихте се държали с тях , ако сте в една стая. Изслушвайте говорещия, отделете необходимото внимание на случващото се и се въздържайте от прекъсвания. За изграждане на добри бизнес отношения са много важни добрите обноски.

Следвайки тези прости, но златни правила за провеждане на успешни видео разговори, може да сте убедени, че видео комуникацията ще се превърне в неповторимо, истинно и пълноценно изживяване. Вие самите имате няколко различни идеи? Споделете ги с нас и с най-голямо удоволствие ще ги добавим в списъка.