Унифицирани комуникации (UC+USB)

Унифицираната комуникация - Unified Communications (често наричана също и "обединена комуникация" или в мн. ч.) е термин, употребяван за неизбежната интеграция на комуникационните системи с медия, настолни компютри, приложения и мобилност. Този вид комуникация е съвременен способ за решаване на бизнес задачи чрез използване на интегрирани технически продукти, които позволяват създаване на единна комуникационна инфраструктура, обединяваща гласовите, видео и информационни приложения. 
Унифицираните комуникационни решения ви предоставят възможност да подобрите взаимодействието и обмяната на информация между колеги, клиенти и партньори, независимо от тяхната локация. Тази услуга позволява лесен и гъвкав начин за установяване на връзка в реално време и бързо споделяне на информация между отделните звена, като успоредно с това гарантира високи нива на сигурност и редуциране на разходите.