От 2006 г. Audio Arte е сертифициран партньор на най-големите производители на видео-конферентни компоненти.
Ние сме специализирани в проектиране, доставка и инсталация на пълноценни видео решения за подобряване на комуникацията във всеки един офис, като залагаме на качеството, сигурността и мащаба, необходими за успех.
Мисията на Audio Arte е да направи видео връзките общодостъпни.


Видеоконферентните системи и решения на Videoconference обединяват глас, видео и данни, като предоставят аудио или видео комуникации, съобразени със спецификата на бизнеса. Комуникационните решения включват видеоконферентна връзка, унифицирани комуникации и центрове за контакт, като се преодоляват географски ограничения и се подобрява оперативната ефективност. Аудио Арте предлага пълна гама от видео конферентна техника: системи за видео конферентна връзка, аудио-конферентни системи, софтуер, аудио и видео телефони, дисплеи и камери.  

Задължителните минимално необходими устройства за провеждане на персонални и неголеми групови конференции са терминал (кодек), видеоконферентна връзка и изобразяващо устройство (монитор, телевизор). За изпълнението на други задачи са необходими периферни и допълнителни устройства – телекомуникационно оборудване, аудиомиксер, микрофони, допълнителни аудиоколони, камера за документи, сензорни панели, проектори, устройства за многоточкова връзка,  устройства за аудио и видеозапис и т.н.
Аудио Арте отдава устройства Под наем.

Разнообразие от възможности за аудио и видеоконферентни решения
Съвременните видеоконферентни системи предлагат широка гъвкавост и гарантирана взаимосвързаност. Въпреки това, всеки от производителите на видеоконференции и презентации покрива конкретни сегменти и предлага специфични технологични решения. 
Оптималният подбор на най-подходящата конфигурация, внимателната селекция на всеки конкретен компонент и правилното изграждане и връзка с останалата инфраструктура изискват добро познаване на технологията, натрупан практически опит и възможности за подбор на видеоконферентни системи и компоненти от всички основни производители
Аудио Арте е единствената компания в България, която предлага аудио и видео конферентни системи на всички ключови производители в бранша: Avaya, Aver, Barco, Cisco, Crestron, HRT, HuddleCamHD, LifeSize, Logitech, Poly (Polycom & Plantronics), Vaddio и има дългогодишен опит в изграждането на системи за видео комуникация. Това дава изключително широки възможности за подбор на най-добрите аудио-видео компоненти, гъвкавост в намирането на оптимални решения за всеки конкретен проект, съобразени с нуждите, бюджета или съществуващо оборудване на клиента.