H323 & SIP видеоконференции

H.323 и SIP са протоколи, използвани в комуникационното поле и съответно в интернет домейна. И двата протокола имат изисквания за кодиране на глас и декомпресия. Те осигуряват цялостно решение на (VoIP) сигнализацията на телефонната система на IP мрежата. Имат възможност за установяване, управление и освобождаване на връзки за повиквания и имат функциите за управление на мрежата и обмен на възможности, настройката на разговорите и взаимодействието на крайните потребители имат възможност за QoS, а новите функции лесно се разширяват, за да поддържат различни видове взаимодействие.
H.323 и SIP  имат известно припокриване в позиционирането, поради което се превърнаха в двата конкурентни протокола в пакетната мрежа, вследствие на бързото разширяване на мрежата. 

  • H.323 е разработен от International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) и неговият дизайн и реализане отразяват наследството от обществената телефонна мрежа. Той е широко разпространен в малки мрежи за предоставяне на прости телефонни повиквания и доминира на пазара на IP видео конференции. H.323 може да взаимодейства със съществуващите Integrated Services Digital Network (ISDN) системи. При H.323 могат да възникнат проблеми поради липсата на гъвкавост. 
  • SIP е разработен от Internet Engineering Task Force (IETF) от гледна точка на Интернет и е проектиран да се разширява в Интернет среда, използвайки пълното множество от Интернет възможности и функции. Основната му сила е че той е относително прост, Интернет базиран протокол. Осигурява възможности за разгръщане на голямо разнообразие от полезни и атрактивни услуги. SIP в момента е по-слабо дефиниран, но има по-голяма мащабируемост, която би могла да улесни интеграцията на приложението за интернет. 

Мобилни софтуерни клиенти

Десктоп     
бизнес решения

Решения за заседателни зали

     Immersive          Telepresence

Инфраструктурни продукти

Корпоративни облачни решения