Cisco Telepresence Management Suite – TMS

Cisco Ви предлага лесно решение за управление на цялостна видео мрежа ,Telepresence Management Suite – TMS.
TMS позволява чрез опростен уеб базиран интерфейс да имате централизирано управление и пълен контрол върху локални и отдалечени видео мрежи. В това число:

  • Endpoints
  • Multipoint control units
  • Video recording solutions
  • Gatekeepers
  • Gateways

Cisco Telepresence Management Suite Ви дава достъп до статистики, директории, както и до графика за насрочените видео конферентни срещи. Чрез своята гама от услуги , Cisco TMS работи за подобряване на телепрезънс усещането като увеличава лекотата на използване, на надеждност и като намалява значително общите разходи. Cisco Telepresence Management Suite е подходящо решение за всяка организация, с което можете да управлявате корпоративните мрежи от началото до край.

>> за повече информация