Home Office видеоконферентни системи

COVID-19 стана причина за бурно преминаване към така наречения Home Office  (домашен офис, дистанционна работа, remote office, remote working и т.н.). Много компании, работещи в областта на информационните технологии и BPO (Business Process Oursourcing), имаха необходимата подготовка и бяха подготвени за кризисната ситуация, която протича гладко. Повечето компании обаче, потърсиха лесно достъпни решения, като се фокусираха върху своевременното осигуряване на възможността за отдалечена работа, без да се вземат предвид ограничените фунции и проблеми със сигурността на някои приложения.
Традиционно Home Office върви ръка за ръка с Cloud решенията и представляват сериозно предизвикателство. Аудио Арте предлага лесни за използване Home Office решения за комуникация на служителите с фокус към популярните облачни решения като Microsoft Skype (Skype for business, Lync), Microsoft Teams, Google Hangouts Meet, Zoom и др., без проблеми за сигурността на вашите данни. Освен това облачната инфраструктура позволява оптимална и достъпна свързаност със сървърите през интернет, без необходимост от изграждане и поддръжка на специализирани допълнителни мрежови конфигурации (VPN, Remote Desktop, Team Viewer).