Малки зали и Huddle rooms

Размер на стаята: До 3 x 3 м
Места: До 6
Дисплей: Единичен дисплей

Малките стаи и пространства (Huddle rooms) са проектирани за по-малки екипи, които могат да обсъждат проекти и да провеждат срещи. Добавете система за видеоконферентна връзка и ще имате интелигентна зала за екипи от до шест души, които да се съберат за обмисляне на идеи в реално време с отдалечените си колеги.
Изисквания за видео: Лесносто използване е от решаващо значение за спонтанното сътрудничество в малките заседателни зали. Препоръчваме видео решение с малък форм-фактор и инсталиране на plug-and-play. Поставете в приоритет широкоъгълен обектив над възможностите за zoom в малките пространства.