Poly

Новата компания Poly е сливане на двама лидери на телекомуникационния пазар - Plantronics и Polycom. Продуктовото портфолио на Poly включва аудио-визуални комуникационни решения, слушалки и услуги.

Poly разработва иновативни решения за комуникация и сътрудничество:

  • Аудио и видео периферия за свързване към унифицирани решения за комуникация и сътрудничество, базирани на различни софтуерни и хардуерни платформи.
  • Разработва нови решения за мобилни потребители, използващи смартфони като основно средство за бизнес комуникация.
  • Решения за подобряване на комфорта на работното място и премахване на разсейването на фоновия шум в офиси с отворен план.
  • Подобряване на облачните платформи, които помагат на ИТ специалистите да администрират корпоративни аудио и видео устройства.

Забележка:* Това видео НЕ МОЖЕ да бъде видяно в Explorer, моля, ползвайте всеки друг браузер!