Видеоконференции за заседателни зали

Залата за срещи е ключово пространство за сътрудничество за всеки бизнес. Тук служителите на всяка компания провеждат ежедневни брифинги и срещи, обсъждат проекти и обмислят нови идеи.  Виртуалните срещи не са изключение, а модерните зали за срещи се използват и за видеоконференции с отдалечени участници. AV оборудването позволява на отдалечени колеги да се чуват и виждат в реално време, както и да споделят съдържание (презентации, слайдове, документи или видеоклипове). Такъв тип зали неминуемо изискват резервации, Аудио Арте предлага сензорните панелите за резервация на зали на Crestron, Extron, Evoko и TouchOne.
Благодарение на партньорство си с големите производители на видеоконференции Avaya, Aver, Cisco, LifeSize, Logitech, Poly и други, Аудио Арте ви предлага конкретни видеоконферентни решения за вашата конферентна зала независимо от размера.

Много компании, разполагащи с „офиси с отворен план“ инвестират в съвременни технологии за гъвкаво използване на стандартните заседателни зали. С достъпната вече технология за видеоконференции могат да интегрират видео свързаност във всяко свободно пространство в офиса.
Важно е да се определи основната цел на видео конференциите, които искате да провеждате: провеждане на срещи, набиране на персонал, ефективност при взимане на решения, упражняване на контрол, дистанционно обучение, консултации с лекари, провеждане на съдебни заседания, разпит на свидетели и т.н.
За да се комуникира в режим на видеоконференция, ви е необходимо:
► Централно устройство - кодек с видеокамера и микрофон, осигуряващ кодиране/декодиране на аудио и видео информация, улавяне и показване на съдържание.
► Дисплей или което и да е устройство за показване на информация и възпроизвеждане на звук.
► Вариант, когато като кодек може да се използва персонален компютър със софтуер за видеоконференции (облачни услуги)
Освен това е необходимо да се вземат предвид основните правила за видеоконференции:
► Гарантирана високоскоростна комуникационна услуга или специални комуникационни канали само за видеоконферентни сесии;
► Стабилно и надеждно захранване за телекомуникационно оборудване и видеоконференции;
► Оптимални шумо- и ехопоглъщащи характеристики на помещението, в което ще бъде инсталирано оборудването за видеоконферентна връзка;
► Правилното разположение на оборудването за видеоконференции спрямо светлия фон на стаята;
► Правилна конфигурация на телекомуникационно оборудване и видеоконференции за поддържане на качеството на комуникационните услуги с приоритет на предаването на данни;
► Компетентен сервизен технически персонал;
► Техническа поддръжка и абонамент за надграждане на оборудване чрез доставчик, сертифициран от производителя.