Видео стрийминг и Ауто-Тракинг системи

Видео стрийминг (video streaming) технологията позволява видеото да може да бъде гледано от крайния потребител (студент, ученик) на живо с минимално закъснение. Има възможности за композиране на картините от един до четири източника плюс аудио в един видеострийм (екран). Възможен е стрийминг към външни сървъри както и към локалната мрежа. Стриймингът изисква оборудване за генериране на съдържанието като видео поток, кодираща  система за цифровизирането му (видео кодек), медиен издател, чрез който потокът се предоставя на мрежата, която го маршрутизира и доставя до крайния потребител.
Автоматичен оператор за видеозаснемане (ауто-тракинг система) осигурява автоматично следене на преподавателя като има възможност за избор на различни видео източници, опция „картина в картината“. Осигурява добър звук от преподавателя и от допълнителното съдържание.