От 2006 г. Audio Arte е сертифициран партньор на най-големите производители на видео-конферентни компоненти.
Ние сме специализирани в проектиране, доставка и инсталация на пълноценни видео решения за подобряване на комуникацията във всеки един офис, като залагаме на качеството, сигурността и мащаба, необходими за успех.
Мисията на Audio Arte е да направи видео връзките общодостъпни. 

Вижте повече ►

Видеоконферентните системи и решения на Videoconference обединяват глас, видео и данни, като предоставят аудио или видео комуникации, съобразени със спецификата на бизнеса. Комуникационните решения включват видеоконферентна връзка, унифицирани комуникации и центрове за контакт, като се преодоляват географски ограничения и се подобрява оперативната ефективност. Аудио Арте предлага пълна гама от видео конферентна техника: системи за видео конферентна връзка, аудио-конферентни системи, софтуер, аудио и видео телефони, дисплеи и камери.  

Задължителните минимално необходими устройства за провеждане на персонални и неголеми групови конференции са терминал (кодек), видеоконферентна връзка и изобразяващо устройство (монитор, телевизор). За изпълнението на други задачи са необходими периферни и допълнителни устройства – телекомуникационно оборудване, аудиомиксер, микрофони, допълнителни аудиоколони, камера за документи, сензорни панели, проектори, устройства за многоточкова връзка,  устройства за аудио и видеозапис и т.н.