10 приложения на видеоконферентните системи във финансовия сектор - VideoConference.bg

10 приложения на видеоконферентните системи във финансовия сектор

10 приложения на видеоконферентните системи във финансовия сектор

Свидетели сме на много бързото навлизане на видеоконферентни решения във финансовата сфера през последните години. Един внимателен анализ от страна на IT специалистите и мениджмънта на банки и финансови институции показва, че интегрирането на видеоконферентни системи решава редица управленските и образователни проблеми. След продължителни интервюта с ИТ мениджъри от финансовия сектор от различни националности, изследователи в тази област достигат до заключението, че използването видеоконферентни връзки допринaсят за редица подобрения в различни сфери от дейността организациите във финансовия сектор.

1. Оптимизира извършваните финансови услуги.

Един от мениджърите споделя: „Клиентите искат да изтеглят кредит, да ипотекират имуществото си и да свършат куп други неща наведнъж. За съжаление, ние не можем да си позволим във всеки един офис да има специалисти във всяка една сфера, които да ги обслужат .“

Видеоконференциите решават този проблем като позволяват на компаниите, съобразно техните наличните средствата, да задоволят това желание на клиентите. Сега всеки клиент може да се свърже и консултира със съответния експерт дистанционно.

2. Улеснява придобиване на професионална квалификация.

Чрез видеоконферентните системи персоналът може да се обучава дистанционно и да повиши квалификацията си. Този тип „посещения“ на курсове пести време, прекарано в пътуване и учене извън офиса. Като резултат, всеки служител е на разположение, независимо от протичащото му обучение.

3. Повишава доверието на служителите в мениджмънта.

Много от управляващите днес имат тежката задача да спечелят доверието на персонала, особено когато той е пръснат из страната и чужбина.“Изпълнителният директор на компанията ни иска да се сближи със служителите, те да го познават и да се обръщат директно към него по различни въпроси“ споделя друг мениджър на ИТ отдел. В Пенсилвания, управителят на компания с 21 офиса с различно местоположение, решава този проблем чрез интегриране на видеоконферентна система. На всеки 4 месеца той провежда конферентна среща с всички служители, на която се представят и обсъждат финансовитерeзултати от работата на всички. Комуникацията „очи в очи“ вдъхва увереност на персонала в ръководството, допринася за приятна работна среда и предотвратява нежелано текучество на работна ръка.

4. Осигурява навременна информация за начина на управление във всички звена .

Актуалните сведения за начина на ръководене на компания във всичките й клонове предполага едновременното им разпространение към всички точки. Видеоконферентните системи правят обмена на такава информация изключително лесен и бърз .

5. Подобрява рентабилността на кол-центровете.

Ръководството на пенсионен фонд в Ню Джърси е наясно, че доходността на отдалечените телефонни центрове няма да се подобри особено, докато парите, спестени от заплатите на служителите, се превръщат в транспортни разходи за пътувания между офисите. Въвеждайки видеоконферентна система, която е винаги на разположение на персонала, компанията си осигурява спад в разходите и съответно лесен начин за комуникация и растеж на печалбата.

6. Ограничава неефективното време, прекарано на път.

Пътните разходи в големите фирми с множество офиси растат неимоверно. „Отскачането“ до колегите, изяждащо времето и продуктивността на служителите, бива напълно изместено от дистанционната видеоконферентна връзка. С това нововъведение се постига стопроцентово присъствие на екипа и не се налага търсене на заместници.

7. Намалява правните разходи.

Правните отдели на компаниите, извършващи финансови услуги ползват видеоконферентните системи за преглед и оформяне на документи, получаване на писмени клетвени декларации, даване и приемане на показания под клетва. Този начин на комуникация прави юристите по-ефективни и те имат възможност да изпълняват задълженията си без да напускат офиса. Също така видеоконференциите позволяват запис и съхранение на проведените виртуални срещи и използването на информацията в бъдеще.

8. Подобрява ефективността на обучението.

Във фирмите от финансовия сектор, виртуалното обучение на многото географски разпръснати служители намалява значително броя на необходимите обучаващи.Сега всеки инструктор, посредством видеоконферентна система, може по-ефективно и едновременно да обучава повече служители и да постигне по-добри резултати за значително по-кратко време.

9. Подобрява комуникацията и оказване на съдействие в екипа

Изграждането на видеоконферентна система помага за подобряване на екипната работа. Дори на големи разстояния, служителите могат съвместно да работят по проекти и да постигат успехи с помощта на виртуалните срещи. Те създават усещане за присъствие на всички в една зала и не нарушават динамиката на работния процес.

10. Създава нови възможности.

По наблюдения на ИТ директора на една американска компания, успешната употреба на видеоконферентна система вдъхновява служителите . Впечатлени от постигнатите резултати, те започват да обмислят други потенциални технологични въведения, които биха подобрили качеството на работата им.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button